Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de vrijwillige deelname aan een Hydro fight sessie, georganiseerd door Hydro Flight Nederland
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon die deelneemt aan een activiteit.

In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die tijdens de sessie worden gehanteerd.

1. Deelnemer:
 

1.1
De deelnemer dient een minimum leeftijd van 16 jaar te hebben of vanaf minimaal 10 jaar onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.

 

1.2
Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de sessie.

 

1.3
Tijdens de flyboard sessie gaat het om het flyboarden, soms zijn instructies van de instructeur tussentijds noodzakelijk voor de veiligheid.

 

1.4
De deelnemer mag niet zwaarder zijn dan 200 kg.

 

1.5
Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

 

1.6
Het dragen van een zwemvest is verplicht tijdens het flyboarden. (zwemvesten zijn aanwezig)
Tijdens het Hoverboarden is een zwemvest en een helm verplicht.

 

1.7
De deelnemer heeft geen grotere schoenmaat dan maat 47. Bij een grotere schoenmaat is het afhankelijk van bijv. de breedte van de voet. Wij geven in ieder geval dan geen garantie meer dat onze flyboard schoenen nog passen.
(In de praktijk hebben ze altijd nog wel gepast)

 

1.8
De deelnemer moet minimaal een half uur voor het geboekte tijdstip aanwezig zijn, dit voor uitleg en materiaal te kunnen passen.

2. Materiaal:
 

2.1
Er wordt gebruikt gemaakt van een Flyboard, Hoverboard en Jetpack van Zapata-Racing.

 

2.2
Wij gebruiken goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de Flyboarder/Hoverboarder en omstanders.

2.3
Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere cursus gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

3. Condities:

3.1
Flyboard/Hoverboard sessies worden gedaan wanneer de weersvoorspellingen goed zijn. dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de cursus gegeven wordt.

3.2
Indien de voorspellingen te slecht zijn wordt kan de cursus (tijdelijk) geannuleerd en kan er gekeken naar een nader te bepalen datum. Het is ook mogelijk dat we dan kiezen voor een andere locatie, bijvoorbeeld met een harde wind.

 

3.3
Als het aantal aanmeldingen te weinig is om de Flyboard/Hoverboard /Jetpack dag en/of locatie door te laten gaan dan kan de dag geannuleerd worden en wordt er gekeken naar een nader te bepalen datum.

 

3.4
Wij hebben onze eigen locaties, maar andere locaties zijn bespreekbaar. Vereiste is dat de locatie groot en diep genoeg is voor onze waterscooter, dat deze te water kan worden gelaten en dat het een veilige omgeving zonder eventuele gevaren betreft.

 

4. Huisregels:

4.1
De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de gehele Flyboard/Hoverboard sessie te worden opgevolgd.

 

4.2
Wanneer de instructeur de sessie niet meer veilig acht, zal hij/zij de deelnemer gecontroleerd in het water laten zakken en uitleggen wat er anders moet.

 

4.3
Het Flyboard/Hoverboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.

 

4.4

Het word aangeraden om armbanden, grote oorbellen en ringen af te doen, i.v.m. de veiligheid en de kans op verlies.
(Er zijn trouwringen verloren tijdens een sessie)

 

4.5
Andere deelnemers die geen activiteit beoefenen bevinden zich ten alle tijden buiten het water, op veilige afstand van de Flyboarder/Hoverboarder en de instructeur.

 

4.6
Het is niet toegestaan om zelf koelboxen met meegenomen drinken te nuttigen op de  terassen van onze locaties, Dit is soms niet gepast in verband met beleefdheid van het bezet houden van hun stoelen. Op onze locaties in Sneek, Lemmer, Earnewoude en Workum geld deze beperking voor 2018 niet.

 

4.7
Eventuele ongevallen of materiaalschade dient direct gemeld te worden aan de instructeur(s).

 

4.8
Geen afval achterlaten op de locatie. Een belangrijk onderdeel! Geen afval in de natuur.....

4.9  Vervaldatum van onze facturen is 8 dagen.

 

5. Aansprakelijkheid:

 

5.1
Deelname geschiedt voor eigen risico. Hydro Flight Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

 

5.2
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Flyboard/Hoverboard sessie.

 

5.3
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat aan deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.


5.4 Hydro Flight Nederland is niet aansprakelijk voor geleden schades als gevolg van overmacht zoals materiaal breuk en of weersomstandig heden.

5.5 Met slecht weer kan de activiteit (tijdelijk) stilgelegd of verplaatst worden , ook is het mogelijk dat er gekozen word voor een andere locatie.